Chính sách bảo mật thông tin:

1. Mục đích và phạm vi thu thập:

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website tranhmythuat.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Tranh Mỹ Thuật cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Tranh Mỹ Thuật liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Công ty sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:
  • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng;
  • Giao hàng theo địa chỉ mà người dùng cung cấp;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động của website tranhmythuat.vn;
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

3. Phương tiện và công cụ để người dùng chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 • Người dùng có quyền kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi yêu cầu vào email: nguyenvanhieu@gmail.com

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

 • Thông tin cá nhân của người dùng trên tranhmythuat.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.
 • Chúng tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại cho bên dịch vụ vận chuyển khi sử dụng dịch vụ giao nhận vận chuyển.